Dolgozóink

Tanáraink Dolgozóink

Név

Végzettség

Beosztás

Bozóki Edit tanító, fejlesztő pedagógus 1.a osztály osztályfőnök, magyar munkaközösség vezető
Bozsó Éva tanító 4.a osztály táspedagógus
Csikos Etelka tanító 2.a osztály osztályfőnök
Bognár Zsoltné tanító 2.b osztály társpedagógus
Fejszésné Zombori Éva tanító, óvodapedagógus Tartósan távollevő
Feketéné Horváth Zsuzsanna földrajz, testnevelés tanár  6.o. osztályfőnök
Gál Katalin magyar, orosz tanár, tanácsadó szakpszichológus Intézményvezető-helyettes
Rekedt-Nagy Csilla tanító 5-6. osztályos napközis nevelő
Horváth Árpád biológia, testnevelés, egészségtan tanár 8.a osztályfőnök 
Fekete Linda Gyógypedagógus Gyógypedagógus, Utazó óraadó
Kanászné Horváth Anikó biológia, kémia, angol tanár 8.b osztály osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus
Kengyel Nikolett tanító, angol tanár 3. osztály társpedagógus
Kelemen Zita tanító 2.b osztály osztályfőnök
Kovács Mária Gyöngyi tanító, német tanár, etika tanár 3. osztály osztályfőnök, német tanár
Lantosné Török Tünde matematika, kémia tanár,fejlesztő pedagógus 7. osztály osztályfőnök, matematika munkaközösség-vezető
Angyal-Marschalek Eszter Logopédus Logopédus, Utazó óraadó
Makra Mónika Zsuzsanna tanító 1.b osztály osztályfőnök
Maximilián-Tóth Mária tanító 4.b osztályos társpedagógus, könyvtáros
Minda Zoltán Hitoktató, Plébános Hitoktató, óraadó
Németné Szegesdi Magdolna tanító 4.b osztály osztályfőnök
Pintér Julianna tanító, intézményvezető-fejlesztő Intézményvezető
dr. Pesír Irén Gyógypedagógus Gyógypedagógus, Utazó óraadó
Rókus Róbert magyar, történelem tanár  5. osztály osztályfőnök
Seres Lajos Okleveles informatika tanár, Fizika tanár, Technika tanár Fizika tanár, Informatika tanár
Szondi Ildikó Gyógypedagógus Gyógypedagógus, Utazó óraadó
Tarnaszentmiklósi Lilla tanító 4.a osztály osztályfőnök
Tóthné Nemes Éva Erika tanító 1.b osztály társpedagógus
Varga Anikó tanító 1.a osztály társpedagógus
Szeri Ildikó tanító 2.a osztály társpedagógus
Zsibritáné Karsai Ildikó rajz tanár, földrajz tanár Rajztanár, Utazó pedagógus
     
Bakó Erika   Takarító
Bigors Gábor   Rendszergazda
Csomor Józsefné   Takarító
Lestár János Tibor   Karbantartó, fűtő
Rózsa-Fűri Gabriella   Gyógypedagógiai asszisztens
Simon Nikolett   Portás, Tartósan távollevő
Nagy-Ibriksz Mária   Portás
Nemcsok Edina   Iskolatitkár
Vidéki Mihályné   Takarító