Get Adobe Flash player

Határtalanul


 

Jászszentlászlóiak Tordaszentlászlón.
2014. június 3 -7. között a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztálya az „Erdély kincseinek megismerése rendhagyó tanórákon” című pályázat keretében kiránduláson vett részt Erdélyben, Romániában. A pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (melynek feladatkörét átvette a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma) Határtalanul programja keretében elnyert 429 750 Ft-ból valósult meg, pályázati azonosítója HA-13-01-226.

Találkozás Erdélyből áttelepült családokkal
A programra 2014 májusában került sor. Meghívott vendégünk volt Vass Bence, Csíkszeredáról áttelepült, már elhunyt kollégánk fia, Váradi Rozália és férje, Nagyváradról származnak és Kóré Máriusz és felesége, osztályunk egyik tagjának szülei, akik Székelyszenterzsébetről költöztek Magyarországra.
Mindhárom család más-más életkorban és indíttatásból jött az anyaországba. Nagyon érdekesen, a gyerekek számára hitelesen beszéltek erről. Élményeik, gyermekkori tapasztalataik nagyszerűen érzékeltették, hogy magyar területen éltek ott is. Hallgatóságként átérezhettük, hogy a szokások, a hagyományok ugyanazok, mint amelyek nálunk. Pl. a húsvét konkrétan felmerült témaként. A gyerekek érdeklődtek az erdélyi ételek, étkezési szokások és az oktatási forma iránt.
 Vass Bence felidézte édesapját, aki iskolánkban 18 évet tanított áttelepülésük után, de a jelenlegi iskolások már nem emlékezhetnek rá. A beszélgetés után az iskola bejáratánál koszorúzással, a temetőben lévő sírjánál pedig virággal tisztelegtünk emléke előtt.


 

 
     
     

 


Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumba

Pályázatunk megvalósulását a kalotaszegi néprajzi tájegységre tervezzük. Ennek előkészítése gyanánt látogattunk el a népviseleteket, régi használati tárgyakat is bemutató kiállításra. A kalotaszegi szobában megcsodáltuk a gyönyörű hímzett ruhadarabokat, varrottasokat. Beszélgettünk a látottakról, a gyerekek megfogalmazták a jellegzetességeket. Sikerült az érdeklődésüket felkelteni ezzel az esztétikai élménnyel. Néprajzi ismereteik is felelevenedtek, bár sok használati tárgy nevét kellett a megismeréshez elolvasniuk. Tetszett a gyerekeknek, hogy a ruhák közül néhányat fel is próbálhattak, a múzeum interaktív élményeket is nyújtott.

 


Honosítási ünnepségen való részvétel

Mivel faluban élünk, nem gyakori a honosítási ünnepség. Az előkészítő szakasz időszakában egy család kérte honosítását. Ők Szerbia területén élnek, baráti szálak fűzik őket Jászszentlászlóhoz. A gyerekkel előzetesen beszélgettünk a honosítás mibenlétéről, arról, hogy ezek a magyar emberek (ill. szüleik) hogyan veszítették el a magyar állampolgárságukat.
Az ünnepségre a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor. A Himnusz eléneklése után a Polgármester Úr beszélt, megtörtént a hivatalos ceremónia. Az osztály egy-egy tagja énekkel és verssel köszöntötte az immár magyar állampolgárságot is magáénak mondható családot. Kis beszélgetéssel ért véget ez a szép alkalom.

 


Kötelező előkészítő órák  
1.    Tanári előadás Erdély és Magyarország kapcsolatáról, szétválásáról.

Az órát Kapus Krisztián tanár tartotta. Power Pointos vetítéssel segítette a gyerekeket a történelmi ismeretek kialakításában, rendszerezésében. Beszélt többek között Erdélyről, mint a nagy Magyarország részéről, Erdély aranykoráról, fejedelmeiről, a Hunyadi családról. Összegezte az első világháborút lezáró békerendszer következtében sok részre szabdalt országunkról, a külhonba szakadt magyar emberekről, sorsukról, életükről. A gyerekek figyelemmel hallgatták. Beszélgetés során feltehették kérdéseiket is.

 


 


Kötelező előkészítő órák 

 2.    Erdély növény- és állatvilágának megismerése

A tanári előadás, amit Power Pointos vetítéssel Horváth Árpád osztályfőnök tartott, Erdély elhelyezkedésének, a földrajzi vonatkozásoknak az ismertetésével indult. Elhangzott néhány információ az éghajlatról is, mint az élővilágot meghatározó tényezőről. A növényvilág, az őshonos fajták bemutatása következett. Ennek a gyerekek számára legérdekesebb része a Keleti bazsarózsa megismerése volt, aminek megmaradása szinte csoda. Az állatvilág már izgalmasabb volt számukra, különösen a hazánkban már fel nem lelhető, kihalt állatfajok esetében. Külön tárgyaltuk az egész Európában alig megtalálható szürke farkast. Hallhattak a megmentésükről, és az ellene, ill. a barnamedve támadása ellen tett intézkedéseket. Ez elsősorban a juhok védelmét jelenti. Nagy érdeklődéssel figyeltek a számukra teljesen idegen együttélés bemutatására.

 Kötelező előkészítő órák 

3.    Néptáncbemutató, erdélyi néptáncok, lépések tanulása

Osztályunk 3 tagjának családja néptáncos. A Bognár és a Novikov szülők a tornateremben megtartott óra során nagyszerűen bemutatták Erdély népművészetének, ezen belül a kalotaszegi tájegység népviseletének és népzenéjének és néptáncának alapjait. Sok gyönyörű viseletet hoztak, előadás keretében beszéltek arról, hogy melyiket hol, mikor hordták. Párhuzamosan be is mutatták a hozzájuk kapcsolódó lépéseket a megfelelő zenére. Végül következett a táncház, amikor az osztály fiú és lánytagjai párban igyekeztek utánozni a látott lépéseket. Élményszámba menő óra volt.

 

  Kötelező előkészítő órák

4.    Erdélyi népdalok tanulása

Iskolánk énektanára. Dobosné Radványi Ilona által tartott rendhagyó énekórán válaszúti dalokat énekelt, tanított a gyerekeknek. Válaszút Kallós Zoltán néprajztudós lakóhelye, Kalotaszeg híres faluja. Az osztály figyelemmel kísérte a már korábban is hallott dalokat, igyekeztek a gyerekek a dallamokat magukévá tenni.

 

 

 Kötelező előkészítő órák

5.    Erdélyben élt irodalmi személyek megismerése kutatómunka és TOTO kitöltése során

A kutatómunka előzőleg a könyvtárban zajlott le. Gál Katalin összeállította azoknak az irodalmi személyiségeknek a sorát, akikről tájékozódniuk kellett a tanulóknak. A rendhagyó irodalomórán kis bevezető után megkapták a gyerekek a TOTO-t, és önállóan, felkészülésük alapján kellett a helyes válaszokat megjelölniük. Láthatólag komolyan vették a feladatot, és szép eredménnyel oldották meg azt.

 

 

 

A KIRÁNDULÁS

ELSŐ NAP              

Reggel mindenki izgatottan készülődött, majd hat órakor elindultunk az iskola elől Erdélybe. Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül. Később, 9:45-kor elérkeztünk a magyar-román határhoz. Az okmányaink rendben voltak, sikeresen átkeltünk, majd folytattuk utunkat. Néha megálltunk egy kicsit pihenni, így Nagyszalontán is, ahol megismerkedtünk a román pénzzel. Az idő gyorsan telt, megérkeztünk Nagyváradra. Elsétáltunk a váradi székesegyházhoz. Az épület előtt, Szent László szobrának talapzatánál néhány osztálytársunk beszámolót tartott. Megismertük az épület és a szobor történetét, Szent László életét, a róla fennmaradt legendákat. Az osztálytársaink által készített térképen meghatároztuk a Szentlászló nevű települések helyét, majd mondákat ill. verseket  hallgattunk meg. Megkoszorúztuk Szent László szobrát. Az épület felújítás alatt állt, ezért egy másik oldalról mentünk be. Nagyon szép, és látványos volt: a mennyezetet freskók díszítették, a falakat márvány borította. A legérdekesebb számunkra Szent László hermája volt, amit a kincstárban láthattunk. Ebben a díszes mellszoborban Szent László tarkócsontját őrzik. Ezután elindultunk Csucsára. Itt Ady Endre egykori lakhelyét, a tiszteletére berendezett múzeumot néztük meg. Tanárnőnk érdekesen beszélt nekünk az íróról. meghallgattuk egy versét is. Nagyot sétáltunk a környező parkban. Késő délután Tordaszentlászló felé fordultunk, ahol vendéglátóink már vártak ránk. Este 10 órakor megérkeztünk, majd vacsoráztunk, és mindenki elfoglalta a szállását. Az útinapló is elkészült. Így telt az első nap.

 

     
     
     
     
     

 


 MÁSODIK NAP            

Amikor felébredtünk, reggeliztünk, majd megnéztük a tordaszentlászlói tájházat. Kedves idegenvezetőnk, Boldizsár Zeyk Imre sokat mesélt a településről. Láttuk a különböző népviseleteket, használati tárgyakat eszközöket. Sok hasznos információt tudtunk meg Imre bácsitól, aki színesen és érdekesen adott elő mindent. Beszédébe beleszőtte az erdélyi magyarság történetét is.  Később ebédeltünk, majd a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából részt vettünk egy ünnepségen, a helyi Művelődési Házban. Közös műsort adtunk elő a helyi gyerekekkel. Emlékeztünk a trianoni békeszerződés okán szétszabdalt országunkról, és a bennünket összetartó nyelvünkről, történelmünkről. Ezt követően elmentünk a falu iskolájába, és e nap alkalmából elültettünk 2 fát az udvaron, melynek tövében elhelyeztük emléktáblánkat. A Gyalui havasok dombjai közt Szent László „pénzét” gyűjtöttük. Érdekes és izgalmas feladat volt ez számunkra. Osztálytársaink segítségével tájékozódtunk a hozzá kapcsolódó legendáról és a kövületek való eredetéről. Mindenki talált jó néhányat, nagyon élveztük a keresgélést. Növényhatározó segítségével a lábunk alatt található virágokat és gombákat soroltuk be rendszertanilag. A busszal visszamentünk a faluba, majd megnéztük a református templomot, melynek falait kalotaszegi szőttesek borították. Ott található Szent László szobra is. Nem sokkal később vacsoráztunk, később pedig csoportokban elkezdtük rajzolni a velünk történteket, írásban összefoglalni utazásunk eseményeit. Fáradtan, de élményekkel telve feküdtünk le a második napon.

     
     
     
     
     

 


HARMADIK NAP         

Reggel 8:00-kor elindultunk a szállásunkról reggeli után Kolozsvár felé. Először elmentünk a Házsongárdi temetőbe, ahol megkerestük John Paget és Jósika Miklós sírját, megkoszorúztuk őket. Sajnos Sámi László sírját nem találtuk meg. Ezért inkább ismertebb emlékhelyeket kerestünk fel: Apáczai Csere János, Kós Károly és Dsida Jenő sírját is megkoszorúztuk. A Paget kriptában megtaláltuk az "árvízi hajós", báró Wesselényi Miklós fiának és feleségének hamvait is. Ezt követően Kolozsváron folytattuk utunkat. Elmentünk a Szent Mihály templomba, az épületet barokk stílusú építészet jellemezte. Mellette megcsodáltuk Mátyás király nagy szobrát. Majd elindultunk megnézni Mátyás király szülőházát. Később elutaztunk Válaszútra, és megnéztük a Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központot. Elénekeltük válaszúti dalcsokrunkat a helyi lányokkal, tőlük pedig meghallgathattunk egy külön dalt. Nagy meglepetésünkre találkoztunk Kallós Zoli bácsival is, aki megdicsérte dalainkat, hangunkat. Láttunk számos erdélyi népviseletet és betekinthettünk a szokásaikba. Válaszútról Székre mentünk. Ott egy kedves hölgy beszámolót tartott nekünk a falu életéről, szokásairól a saját lakásában berendezett „széki” szobában. Megnéztük és megismertük az ottani népviseleteket, ruhákat, megdöbbenten hallgattuk beszámolóját gyerekkoráról, amikor még minden nap "székibe" járt iskolába. Később kipróbálhattuk a szövőszéket is, majd tanultunk tőle egy számunkra új népdalt is. Este visszatértünk a szállásunkra, vacsoráztunk, majd rajzoltunk és úti naplót írtunk, végül mindenki aludni ment.

 

     
     
     
     
     

 


 NEGYEDIK NAP       

Korán indultunk a Tordai hasadékhoz, ahol lenyűgöző látvány fogadott minket. Összeszedtük bátorságunkat, majd elindultunk befelé a hegyet kettészelő Aranyosi patak mentén, hogy átkeljünk a szakadékon. Másfél órás gyaloglás után a csodálatos sziklák között megmostuk lábunkat a patak hűs vizében, majd visszafelé indultunk. Izgalmas, érdekes, látványos utunk volt, megkóstoltuk a hegytetőről lezubogó friss vizet is. Megebédeltünk. Ezután egy jégbarlangba kirándultunk volna, de a helyiek tájékoztatása szerint jelenleg nem látogatható. Így a délutánt a tordai sóbányában töltöttük, ahol 13 emeletnyi mélységben csónakáztunk, óriáskerékben ültünk, körhintáztunk. Érdekes, izgalmas, fantasztikus volt minden, úgy éreztük, mintha egy másik világba csöppentünk volna.
Este Torda városában néztünk szét. A belváros felfedezése után az óvárosban a katolikus templom előtt felolvastuk az 1568-as vallásszabadságról szóló jegyzetünket. Felkerestük a református lelkészi hivatalt és a Fejedelmek házát.
 Visszatérve szállásunkra, vacsora után kellemes meglepetés várt ránk: vendéglátóink házának udvarán igazi kürtős kalácsot sütöttünk, ahol mi cukroztuk és sütöttük a rudakra feltekert édességeket. Természetesen mindegyik tökéletesen sikerült, köszönhetjük ezt egy tordaszentlászlói idős néninek. Miután elfogyasztottuk a kalácsokat, ismét megírtuk beszámolónkat.

     
     
     
     

 


 ÖTÖDIK NAP     

Az utolsó napon, szombaton reggel reggeliztünk, elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, és Imre bácsitól, megköszöntük nekik a sok finomságot, és a segítséget. Ezután elmentünk Körösfőre, ahol megnéztük a templomot és az 1848-as Vasvári kopjafánál megemlékeztünk egy kis műsor keretében a hős márciusi ifjúról. Elhelyeztük koszorúnkat. Ezt követően szétnéztünk az ottani kirakodó vásárban, mindenki vásárolt ajándékot a családjának, majd Bánffyhunyadra indultunk. Ott is megnéztük a város templomát. Egy kedves nő megismertette velünk az épület részeit, érdekességeit, történetét. A Szent László himnusz eléneklésével köszöntük meg előadását. A következő helyszín a Révi szorosban található Zichy-barlang volt. Az út, ami odavezetett, nem volt veszélytelen, mert végig a sín mellett közlekedtünk. Mikor odaértünk, a védelem miatt sisakot kellett felvenni. Az idegenvezetőnk sok mindent mesélt a barlangról. Nagyon szép és látványos cseppköveket, cseppkőoszlopokat láthattunk. A helyiségeknek érdekes neveket adtak. Voltunk a "pokolban" és a "mennyben" is. Megtekinthettünk mindent, majd visszatérve a bejárathoz kis emléktárgyakat lehetett vásárolni. Elfáradva utunk immár hazafelé vezetett. A határon sikeresen átkeltünk, okmányaink rendben voltak. Fáradtan, de szép emlékekkel érkeztünk haza. Nagyon sok, szép, látványos helyen jártunk, sok mindent megnéztünk. Az ottani emberektől sok mindent tanultunk. Nagyon jól éreztük magunkat Erdélyben, szívesen fogunk emlékezni erre a kirándulásra.

     
     
     
     

 Határtalanul! – értékelő óra

1. Hazaérkezésünk után megnéztük a tanulókkal az utazásunk során készült képeket, videókat. Felevenedtek az élmények, jóleső érzéssel gondoltunk vissza a néhány napja történt eseményekre. Kiválogattuk a legjobban sikerült képeket, videókat.  A legjobban sikerült rajzokból kiállítást készítettünk, ahol bemutatjuk kirándulásunk eseményeit. Fárasztó volt a programokkal teli 5 nap, de örökre szóló élményt nyújtott mindannyiunk számára, amire mindig szívesen fogunk visszagondolni.

2. Az érdeklődő iskolatársaknak, tanároknak és szülőknek  Power Point vetítéssel mutattuk be utunkat, élményeinket. Közben szóban, jó hangulatban felidéztük az eseményeket az odautazással való ajánlással.

     

 


Határtalanul! – Nemzeti Összetartozás témanap

A témanap négy helyszínen zajlott a felső tagozatos tanulók részvételével. A hetedikesek  videófilm vetítésre, csorbaleves elkészítésére, népdal- és néptánctanulásra várták az egymást forgószínpad-szerűen követő osztályokat. Jó hangulatban és érdeklődéssel érkeztek a tanulók. Leginkább  a felvett élmények tetszettek nekik. Itt sok kérdés is elhangzott. Nem hagyhatták szó nélkül a válaszúti és széki élményeinket, a túrákat. Boldizsár Zeyk Imre tárlatvezetése (amikor a pünkösdi király botjáról beszélt), nevetésre ingerelte a hallgatóságot. A csorbaleves készítésében aktívak voltak, várták, mi lesz a művükből. Nagyon finom volt, nem is sok maradt belőle! A válaszúti dalok tanítása a legjobb hangú diákok feladata volt. Ebben minden osztályból a lányok aktívabbak voltak. Akik már látták előzetesen a filmen Kallós Zoli bácsi tanítványait, hogy ők milyen felszabadultan énekeltek, példát vehettek róluk. A népi ruhák és a néptánc is tetszett a résztvevő diákoknak.


 
   

 


 

 Határtalanul! - Összefoglaló videó 2 percben

 

 

Kereső

E-Napló belépés

Programok / Pályázatok