Get Adobe Flash player

Határtalanul 2015.


 

A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola hetedikes diákjai és pedagógusai sikeresen pályáztak a Határtalanul program keretében – amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg. A nyertes pályázat azonosítója: HAT-14-01-0211. A pályázaton megnyert összeg 712.800 Ft volt. A kirándulás 2015. június 1-6. között valósult meg. A program címe: Barangolások Erdélyben magyar királyok és természeti kincsek nyomában.

 

 Előkészítő szakasz

 

Az állampolgársági eskütétel

 A hetedikesek részt vettek egy állampolgársági eskütételen. Két Erdélyből származó honfitársunk lett magyar állampolgár.

 Ilyen eseményre sajnos ebben az esztendőben községünkben nem került sor, sőt a közeli Szankon és Kiskunmajsán sem, ezért a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatalba kellett elutaznunk. Szülői segítséggel jutottunk el a közeli városba.

 A Himnusz eléneklése után egy beszéd, majd az eskütétel következett. Bödők Benjámin, jászszentlászlói tanuló egy dallal kedveskedett az ünnepelteknek.

 Néhány szóban a kiskunfélegyházi polgármester is beszélt az esemény fontosságáról.  Az ünnepség végén közös fotót készítettünk, majd hazamentünk.

Az eseményről videofelvétel és fotók is készültek.

   
     
     

 


Előkészítő szakasz

Egy délután Márk Leventével

 Május 4-én került sor egy érdekes és tartalmas beszélgetésre Márk Leventével, aki egy olyan gyermekotthonban nevelkedett, amelyet Böjte Csaba atya alapított. Sok időt töltött Gyergyószárhegyen is, ahova mi el fogunk jutni egyhetes erdélyi kirándulásunk során.

 Az osztály tagjai kérdéseket tettek fel a fiúnak, aki szívesen válaszolt azokra. Sokat mesélt arról, hogy milyen nehéz családi körülmények között élt a családja, és szülei nem tudták eltartani őt és testvéreit.

 Ebben a nehéz helyzetben döntött úgy az édesanyja, hogy otthonba adja. A kezdeti elkeseredés után a fiú szép éveket töltött a gyermekotthonban, ahol nagyon erős lelki támaszt, „erkölcsi iránytűt“ kapott az ott élő nevelőktől, akik szinte családtagként bántak az ott lakó gyermekekkel.

 Levente szívesen mesélt középiskolás éveiről is. Gyakran szóba került a foci is, ugyanis ez a labdajáték a kedvenc hobbija.

 A hetedikesekre nagy hatással volt ez a délután. A megíratott fogalmazások is erről tanúskodnak.

 Az osztály tagjai közül ketten süteménnyel kedveskedtek vendégünknek.        

Külön köszönettel tartozunk Pintér Juliannának, iskolánk igazgatójának, aki megszervezte számunkra a találkozást.

     
     

 


 Előkészítő szakasz

Beszélgetés a Kóré családdal

 2015. május 28-án került sor arra a beszélgetésre, amelyen a Kóré házaspár volt osztályunk vendége. Őket mindenki jól ismeri településünkön. Mind a két gyermekük iskolánk tanulója. Szorgalmasan dolgozó emberek, akik minden megtesznek fiukért és lányukért. 

 Fiatalon kerültek Magyarországra egy jobb élet reményében. Megtalálták számításukat, hiszen közel húsz éve élnek Magyarországon. A tanulók kérdéseket tettek fel nekik az erdélyi életről, mindennapokról. Ők készségesen válaszoltak. A tanulókban tovább kristályosodott az Erdélyről alkotott kép. Az elméleti tudnivalók mellé most gyakorlati ismeretek kerültek. A jó hangulatú beszélgetésről mindenki elégedetten távozott.

 

     

 


 

Előkészítő órák

 Egy óra Erdély történelméről

 2015. május 21-én, csütörtökön az ötödik órában a hetedikesek Erdély történelmét feldolgozó órán vettek részt.

 A terület történelmét az ókortól egészen napjainkig tekintettük át. Erről az időszakról csak vázlatos ismerteket lehetett átadni a tanulóknak.

 A gyermekek figyelték az órát, különös tekintetettel azokra a helyszínekre, ahová majd a kirándulás folyamán el fogunk jutni.

 Különösen nagy hatással volt rájuk a trianoni békeszerződésről szóló rész.

A feltett kérdésekre tudtak válaszolni. Óra végén csoportmunkában oldottak meg feladatokat.

     
     
     

Előkészítő órák

Erdélyi népviseletek

 2015. május 21-én, csütörtökön az utolsó órában foglalkoztak a tanulók Erdély néprajzával, különös tekintettel a terület népviseleteire. Az alaposan előkészített órán a hetedikesek változatos módszerekkel bővíthették tudásukat. A gazdag képanyaggal elkészített bemutató nagyon tetszett a tanulóknak.

 Az általános előkészítés után került sor a különböző tájegységek viseleteinek alapos ismertetésére. A sok érdekességet felvonultató tanóra lekötötte a tanulók figyelmét.

 Az óra végén igaz-hamis játékot játszottak a gyerekek. Piros lapot kellett felmutatni, ha a tanár által felolvasott állítást hamisnak vélték, zöldet, ha igaznak.

Ezt követően számítógépen kaptak feladatot a diákok.

     
     

 


Előkészítő órák 

 Erdély földrajza

2015. május 26-án, kedden a harmadik órában került sor arra a földrajz órára, amelyen a tanulók Erdély földrajzával foglalkoztak, különös tekintettel az utazásunk során érintett területekre, helyszínekre. A tanulók előzetes feladatot is kaptak, csoportmunkában hat nap történéseit, földrajzi vonatkozásait kellett feldolgozniuk. A hetedikesek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Nagyon szép tablók születtek. A csoportok nagyon összefogott jól átgondolt kiselőadásokat tartottak az egyes napok programjairól – kiemelve a földrajzi vonatkozásokat.

     
     

 


 

A KIRÁNDULÁS

ELSŐ NAP              

Korán reggel indult az osztály Jászszentlászlóról. Közel négyórás út után érkeztünk meg Nagyszalontára, ahol megtekintettük az Arany János emlékmúzeumot.  Tanulói előadást hallhattunk Arany János életéről, illetve meghallgathattuk Szülőhelyem című költeményt és Toldi Előhangját. Koszorút helyeztünk el az emlékmúzeum falán. A ház környékét rendbe tettük. Felidéztük az irodalomórákon tanultakat.

Utunk Nagyváradra vitt, ahol egy rövid sétát tettünk a városban, majd a nagyváradi római katolikus székesegyházhoz mentünk. Tanuló előadás formájában megismerkedtünk a bazilika történetével, majd megtekintettük a templomot. Egy tanuló bemutatta Szent László életét. Majd felolvasásra került Szent László utolsó csodatétele is. Megkoszorúztuk szent Szent László szobrát. A szobor körül virágot ültettünk.

Csucsára nem tudtunk bemenni, ezért a Nagy Magyar-barlangot választottuk helyettesítő programként. Gyalog indultunk a Sebes-Körös szurdokvölgyébe, hogy felfedezzük a barlangot. Utunk során szomorú látvány tárult elénk, hiszen az oda vezető út mentén sok szemetet láttunk, aminek egy részét felszedtük. Idegenvezető ismertetett meg bennünket a barlang kialakulásának történetével, majd rövid séta során megtekintettük a barlangot. Ezt követően Kolozsvárra utaztunk, ahol elfoglaltuk a szállást. Este sétáltunk a városban. Takarodó előtt kérdőív alapján történt a számonkérés. Az útinapló írását is megkezdték a tanulók, és rajzokat is készítettek.

     
     
     
     
     
   

 


 MÁSODIK NAP            

Kolozsváron a napot híres magyar személyiségek sírjainak megtekintetésével kezdtük (Koós Károly) a Házsongárdi temetőben. Meghallgathattuk Varga Éva: A Házsongárdi Temetőben című költeményét tanulói előadás formájában, majd sírokat koszorúztunk. Ezt követően a főtérre mentünk, ahol körbesétáltuk a Mátyás-szobrot, majd meghallgathattuk Mátyás király életútját tanulói kiselőadás formájában. Megnéztük a székesegyházat is. Meglátogattuk Mátyás király szülőházát, a tanulók reneszánsz táncot mutattak be az épület előcsarnokában. Egy Mátyás mese is elmondásra került (A kolozsvári bíró).

Utunk Tordára vezetett, a város leghíresebb turisztikai célpontjához, a sóbányához mentünk. A bánya a sóbányászat történetének valódi múzeuma. A bánya bejáratánál 3D-s vetítés formájában a sóbányászát történetének különböző periódusait ismerhették meg a tanulók. Kiegészítésként tanulói előadást hallgathattunk meg a só kialakulásának körülményeiről (elszigetelt tengerfenék, enyhén szárazságra hajlamos éghajlat) felhasználásról és gazdasági jelentőségéről. Az előadás után a bányát idegenvezetővel tekintettük meg. A panorámaliftet a látogatás végén vettük igénybe. A csónakázási lehetőséggel szinte mindenki élt a gyerekek közül.

Ezt követően egy nagyon szép túrát tettünk a Tordai-hasadékban. Utunk során a talált hulladékokat felszedtük. Tanulói előadást hallhattunk a terület flórájáról és faunájáról. A hasadék keletkezésének mondáját szintén tanulói kiselőadás formájában ismerhettük meg. A történet fontos szerepet tölt be Szent László mondakörben.  Az osztály elénekelte a Szent László himnuszt. Késő délután érkeztünk meg a Gyopár panzióba Torockóra. A szállás elfoglalása után vetélkedő volt a megszerzett ismeteretekből. A hetedikesek folytatták az útinapló írását, valamint rajzoltak is.

     
     
     
     
     
     

 


HARMADIK NAP         

Előadás hallhattunk Torockó történetéről tanulói kiselőadásban. Ezt követően balesetvédelmi oktatásban részesültek a tanulók, majd megkezdődött a túra a Székelykőhöz. Indulás előtt megfigyelési szempontokat ismertettük a tanulókkal.  Részletet olvastunk fel Jókai Mór: Egy az Isten című regényéből. Az igen kimerítő túra után a torockói néprajzi múzeumot tekintettük meg.

Utunk ezt követően Szovátára vitt, a Medve-tóhoz. A kősóhegyeiről nevezetes települést séta közben fedeztük fel. A tó kialakulását, természeti értékének bemutatását, heliotermikus tulajdonságának magyarázatát, nevének eredetét tanuló előadás formájában ismerhettük meg. Kiegészítésként nevelői ismeretterjesztést hallhattunk a tó gyógyító erejéről (bőrbetegségek, légúti betegségek). A tó körül kialakított futópályán futóversenyt nem rendezhettünk, és szemetet sem tudtunk szedni, mert a zivatar megszakította programunkat.

A Medve-tó után Gyergyószárhegyre mentünk. Ott már vártak bennünket vendéglátóink. A Nemzeti Összetartozás napját közös ünnepeltük meg a helyi hetedikesekkel. Műsort adtunk elő, amelyben egy tanuló a Nemzeti Összetartozás napjáról beszélt, a fiúk verbunkot táncoltak, a lányok pedig tűztáncot adtak elő. Ezt követően játékos est formájában ismerkedtünk meg vendéglátóinkkal, majd közös vacsorán vettünk részt. (amelyet külön erre az alkalomra kiutazó szülő készített el) Miután elbúcsúztunk a Gyergyóiaktól, naplóírás és élménybeszámolók készítése következett csoportmunkában.

     
     
     
     
     

 


 NEGYEDIK NAP       

Közös történelemóra keretein belül Gyergyószárhegy és Jászszentlászló, valamint Erdély és Magyarország történetének rövid bemutatására került sor. A hungarikumokról a jászszentlászlóiak beszéltek. Fazakas Gizella tanárnő a székelységről és Gyergyószárhegyről tartott egy szép előadást. Az előadás végén ajándékkal kedveskedtünk a hetedikes osztályfőnöknek. Látogatásunk a Lázár-kastélyba nem valósulhatott meg, mert az örökösök vitája miatt az épületbe sajnos senkit nem engednek be. Így meg kellett elégednünk azzal, hogy a kultúrház udvaráról tekintsük meg ezt a patinás épületegyüttest.

A közös történelemóra után buszba szálltunk, és vendéglátóinkkal együtt elutaztunk a Gyilkos-tóhoz. A tó kialakulásnak mondáját (az erdélyi mondavilág egyik legszebb, legérdekesebb darabja) tanulói előadás formájában hallgathattuk meg. Az ezt követő kiselőadás (tanulói) a tó geológiai múltjáról, kialakulásáról szólt. Majd a gyergyóiakkal túrán vettünk részt, a Kis-Cohárdra mentünk fel. Útközben növényritkaságokat figyeltünk meg (békási csüdfű). Folytatásként gyalogtúrára indultunk a Békás-szorosba. A szoros bejáratánál megemlékeztünk Erőss Zsolt hegymászóról.

A túra után barátságos mérkőzést rendeztünk a jászszentlászlóiak és a gyergyószárhegyiek között. Majd a Böjte Csaba által alapított gyermekotthont látogattuk meg. Betekintést kaphattunk az itt élő gyermekek életének mindennapjairól. Az otthonról hozott ajándékokat is átadtuk.  Az estét vendéglátóinkkal közös vacsora zárta.

     
     
     
     

 


 ÖTÖDIK NAP     

Reggel elköszöntünk a Szárhegyiektől. Egy szép tuját adtunk ajándékba számukra.  Székelyudvarhelyre folytattuk utunkat. Az Emlékezés Parkjában Szent László, Bethlen Gábor és Nyírő József szobrát koszorúztuk meg. Nyírő Az én népem (a kisebbségi lét leírásának egyik legmegrázóbb műve) című regényéből részleteket olvasott fel egy tanuló. A parkban lévő történelmi személyek életrajzának rövid ismertetésére került sor tanuló kiselőadás formájában. Virágot is ültettünk a park kertjében.

Fehéregyházán megtekintettük a Petőfi Emlékhelyet. A hetedikesek emlékműsort adtak elő Petőfi Sándorról. Életének bemutatása tanulói kiselőadás formájában történt. Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című versét tanulói tolmácsolásban hallgathattuk meg, a Nemzeti dalt közösen énekelték el a gyerekek. A segesvári csata ismertetését a múzeumban lévő terepasztal könnyítette meg. Megkoszorúztuk Petőfi szobrát, majd a múzeum kertjét gondoztuk. A megszerzett ismeretekből vetélkedőt rendeztünk a csoportok között.

Fehéregyháza után Erdély ősi történelmi fővárosába Gyulafehérvárra utaztunk. Az érseki székesegyház meglátogatása során tanulói kiselőadás formájában ismerkedhettünk meg a templom történetével. Megkoszorúztuk Hunyadi János és Hunyadi László sírját. Majd a hatalmas gyulafehérvári vár egy kapuját csodáltuk meg. A tanulói előadás Közép-Kelet-Európa legnagyobb várának történetéről szólt. Este feladatlapot állítottak össze a diákok a nap folyamán szerzett ismeretekből, majd a csoportok egymás feladatlapjait oldották meg. Jutalomban részesült a győztes csapat.

     
     
     
     
     

 


HATODIK NAP     

Gyulafehérvárról Vajdahunyadra mentünk.  Megtekintettük a várat, és kiselőadás formájában a vár történetét ismerhettük meg. Majd felelevenítettük a Hunyadi család szerepét a magyar történelemben. Ezt követően csapatok közötti vetélkedőt rendeztünk a vár történetéről. A legjobb eredményt elérő csapatok jutalomban részesültek.

Ezt követően Dévára mentünk. Hosszas várakozás után felvonóval jutottunk fel a várba. A gyerekeknek különleges élményt nyújtott a felvonóval történő utazás. Tanulói kiselőadás formájában ismerhettük Kőmíves Kelemen balladáját. A dramatizált "várépítés" elmaradt, mert a vár teljes területén újjáépítési munkák folynak. Utána a hetedikesek feladatlapot töltöttek ki páros munkában.

Arad volt hosszú utazásunk utolsó erdélyi célpontja. Az aradi vértanúk emlékművénél rövid műsor keretében megemlékeztünk a hős a tábornokokról. A szabadságharc történetének rövid ismertetetését és a tábornokok életrajzát tanulók vázolták fel. Ezt követően megkoszorúztuk az emlékművet. Majd megtisztítottuk az emlékhely környezetét. Ezután indultunk haza, Jászszentlászlóra. Fárasztó út után érkeztünk meg az iskolához, ahol a már nagyon vártak bennünket.

 

     
     
     
     
     

 Az értékelő szakasz

Az értékelő órák

Az első órán összegeztem a kirándulás tapasztalatait, értékeltem a megvalósult programokat, kiselőadásokat, feladatmegoldásokat, tanulók magatartását, szorgalmát. Kiemeltem, hogy a program erősítette Jászszentlászló és Gyergyószárhegy testvértelepülési kapcsolatát.

A második órán a tanulók a kiránduláson szerzett élményeiket osztották meg a többiekkel.

A harmadik órán a már korábban előkészített tablókat saját élménybeszámolóikkal egészítették ki a tanulók. Végezetül kiválogattuk azokat a képeket, amelyeket a projektnapon az iskola többi diákjának megmutattunk.

 

 

 


Az értékelő szakasz

A témanap

Az első órában a hetedikesek élménybeszámolót tartottak a kirándulásról az iskola diákjainak.

A témanappal az volt a célunk, hogy az iskola diákja betekintést nyerjenek az Erdélyben élő magyarság életébe. Az iskolához közeli kézműves tanyán szerveztünk foglalkozást a gyermekeknek. Forgószínpadszerűen ismerkedhettek meg a bábkészítés alapjaival, betekintést nyerhettek a kemencés ételkészítés rejtelmeibe is.

Egy tánctanár segítségével erdélyi néptáncok alapelemeit sajátíthatták el a tanulók. A kürtőskalács készítésének fortélyait volt tanítványunktól - aki szintén erdélyi kötődésű - leshették el a gyerekek.

Az íjászkodás alapelemeivel is megismerkedhettek a tanulók, az íjászkodás mellett lovagolhattak is bátrabbak.

Gyógynövényből készült teákat is kóstolhattak tanítványaink. Itt lehetőség nyílt arra, hogy teszteljék magukat. Ki kellett találniuk, hogy ezen teákat milyen növényből készítették. A diákok sok ismerettel lettek gazdagabbak, és kötetlenebb formában tudták tudásukat bővíteni. A program jó hangulatban telt, mindenki profitált a programból.

 

     
     

 

 

 Határtalanul! - Összefoglaló videó 2 percben

 

  

 


Köszönet

 Az utazók nevében szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a kiránduláshoz nyújtott erkölcsi és anyagi segítséget.

Kereső

E-Napló belépés

Programok / Pályázatok