Get Adobe Flash player

Közzétételi lista

1. Intézmény hivatalos adatai

 PDF dokumentum megtekintése

 

2. Intézmény vezetősége

PDF dokumentum megtekintése

 

3. Szakmai alapdokumentum, honlapjának elérhetősége

Oldal címe: http://jszl.sulinet.hu/iskolai-doksik/szakmai-alapdokumentum

PDF dokumentum megtekintése

 

4. Az Intézmény döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 1. sorszám alatt meghatározott adatai

PDF dokumentum megtekintése

 

5. A Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

PDF dokumentum megtekintése

 

6.  Az Intézmény felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató

PDF dokumentum megtekintése

 

7. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

PDF dokumentum megtekintése

 

8. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által

PDF dokumentum megtekintése

 

9. Az intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

PDF dokumentum megtekintése

 

 10. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

PDF dokumentum megtekintése

 

 11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

PDF dokumentum megtekintése

 

12. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat PDF dokumentum megtekintése

Házirend PDF dokumentum megtekintése

Pedagógiai program PDF dokumentum megtekintése

 

13. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettség és szakképzettség

PDF dokumentum megtekintése

 

14. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége

PDF dokumentum megtekintése

 

15. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

PDF dokumentum megtekintése

 

16. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

PDF dokumentum megtekintése

 

18. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

PDF dokumentum megtekintése

 

19. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

PDF dokumentum megtekintése

 

20. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

PDF dokumentum megtekintése

 

21. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

PDF dokumentum megtekintése

 

 

Kereső

E-Napló belépés

Programok / Pályázatok