Korszerű Iskoláért Alapítvány

  • Posted on: 21 March 2019
  • By: rendszergazda

Alapítványunk és az iskola vezetése köszönetét fejezi ki minden segítségért, támogatásért. Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban is támogassák diákjainkat és programjainkat.

Ennek egyik módja, hogy a SZJA bevalláskor alapítványunk részére utalják át adójuk 1 %-át.

Támogatásukat előre is köszönjük:

 

Korszerű Iskoláért Alapítvány adószáma: 18344721-1-03

A FÓKUSZ Takaréknál vezetett számla száma:
 51700014-10000063

Tisztelettel: Korszerű Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS - beiratkozás

  • Posted on: 13 March 2019
  • By: rendszergazda

FELHÍVÁS

A Kecskeméti Tankerületi Központ
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja).

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Zsámboki Anna
tankerületi igazgató

 

 

Település: Jászszentlászló, Móricgát

OM201507 – Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola – 6133 Jászszentlászló, Rákóczi utca 25/A

Beiskolázási körzete:

Jászszentlászló közigazgatási területe
Móricgát közigazgatási területe

A beiratkozás lehetséges módjai a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval: A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait, és elvégzi a szokott műveleteket.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az e-Ügyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket a választott iskolába.

A jelentkezés kétféle módon lehetséges:

Azon szülők/gondviselők, akik már rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel (tehát már idősebb gyermekük köznevelési intézménybe jár), úgy a rendszerbe való belépéssel automatikusan eléri ezt a felületet.

Azon szülők/gondviselők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel, a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül \"Új ideiglenes felhasználóként\" regisztrálhatnak.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

Pintér Julianna
intézményvezető

 

Oldalak